Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 7. 12.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9.A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
9.B Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Balážová Lenka Špá Bor Špá Špá ..
Špinarová Lenka .. Rač - .. .. .. .. - -
Kyllarová Ivana .. ..
Vítková Adriana - - Hud .. Ren .. - .. -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Applová Zuzana
1 navíc Tv 3.A 3.A do úvazku
1 odpadá M 3.A zrušeno
2 navíc Tv 3.A 3.A do úvazku
2 odpadá ČjL 3.A zrušeno
3 navíc Tv 3.A 3.A do úvazku
3 odpadá Vv 3.A zrušeno
4 navíc Tv 3.A 3.A do úvazku
4 odpadá ČjL 3.A (Vv) zrušeno
Borecká Tereza
1 navíc Aj 4.B 4.B do úvazku
1 odpadá Aj 4.B zrušeno
2 supl. (Bal PN) Aj 4.A (4.A-) 4.A za odpadlou
Beranová Veronika
1 navíc Tv 5.A 5.A do úvazku
1 odpadá ČjL 5.A zrušeno
2 navíc Tv 5.A 5.A do úvazku
2 odpadá ČjL 5.A zrušeno
3 navíc Tv 5.A 5.A do úvazku
3 odpadá Aj 5.A zrušeno
4 navíc Tv 5.A 5.A do úvazku
4 odpadá M 5.A zrušeno
Drymlová Martina
1 navíc Aj 3.B (Č2) DisV do úvazku
1 odpadá Tv 3.B zrušeno
2 navíc Pr 3.B (Č2) DisV do úvazku
2 odpadá ČjL 3.B zrušeno
3 navíc Aj 3.B (Č1) DisV do úvazku
3 odpadá M 3.B zrušeno
4 navíc Pr 3.B (Č1) DisV do úvazku
4 odpadá Pr 3.B (3.B-) zrušeno
5 odpadá ČjL 3.B (Č1) zrušeno
Špinarová Lenka
0. - 8. les.Obecný pedagogický dohled
Sedláková Petra
2 odpadá Fy 9.A
Frühaufová Hana
1 změna RJ 9.B (R2)+
Hudečková Hana
0 navíc Pc 7.B (Dív) 7.B do úvazku
2 supl. (Vít PedD) ČjL 7.B za odpadlou
7 odpadá Pc 7.B (Dív) zrušeno
Jurečková Romana
4 změna SPP 3.B (PSPP)+ zrušeno
Lohrer Jiří
4 odpadá Z 9.B
7 odpadá Z 9.A
Marková Slavomíra
1 změna RJ 9.B (R1)+
Slámová Dagmar
1 navíc Tv 5.B 5.B do úvazku
1 odpadá ČjL 5.B zrušeno
2 navíc Tv 5.B 5.B do úvazku
2 odpadá M 5.B zrušeno
Mikulecká Gabriela
2 odpadá Fy 9.B
5 odpadá M 9.B (ČM 2)
6 odpadá M 9.B (ČM 1)
7 navíc Inf 7.B (C7AB) INF do úvazku
7 změna Inf 7.B (C7AB)+ zrušeno
Pandulová Eva
2 navíc ČjL 4.B 4.B do úvazku
2 odpadá ČjL 4.B zrušeno
3 navíc M 4.B 4.B do úvazku
3 odpadá M 4.B zrušeno
4 navíc M 4.B 4.B do úvazku
4 odpadá M 4.B zrušeno
5 navíc Pří 4.B 4.B do úvazku
5 odpadá Pří 4.B zrušeno
Račková Dana
1 supl. (Špi PedD) Ov 8.B do úvazku
8 odpadá Ov 8.B zrušeno
Renčínová Jana
4 supl. (Vít PedD) D 8.A FY za odpadlou
6 odpadá D 8.A zrušeno
Skopalová Pavla
1 změna Nj 9.B (NJ9)+
Špátová Dana
1 supl. (Bal PN) M 4.A (4.A-) 4.A dohled
3 supl. (Bal PN) Pří 4.A (4.A-) 4.A dohled
4 spojeno (Bal PN) Pc 4.A (Č2) 4.A
Vítková Adriana
0. - 8. les.Obecný pedagogický dohled
Vomáčková Pavlína
0 odpadá Tv 7.B (Dív) zrušeno
7 navíc Tv 7.B (Dív) TV do úvazku
Změny v rozvrzích tříd
3.A
1 Tv 3.A navíc Ap
1 M odpadá (Ap)
2 Tv 3.A navíc Ap
2 ČjL odpadá (Ap)
3 Tv 3.A navíc Ap
3 Vv odpadá (Ap)
4 Tv 3.A navíc Ap
4 ČjL Vv odpadá (Ap)
4 SPP PSPP odpadá (Jur)
3.B
1 Aj Č2 DisV navíc Dry
1 Tv odpadá (Dry)
2 Pr Č2 DisV navíc Dry
2 ČjL odpadá (Dry)
3 Aj Č1 DisV navíc Dry
3 M odpadá (Dry)
4 Pr Č1 DisV navíc Dry
4 SPP PSPP odpadá (Jur)
4 Pr 3.B- odpadá (Dry)
5 ČjL Č1 odpadá (Dry)
4.A
1 M 4.A- 4.A supluje Špá (Bal)
2 Aj 4.A- 4.A supluje Bor (Bal)
3 Pří 4.A- 4.A supluje Špá (Bal)
4 Pc Č2 4.A spojí Špá (Bal)
5 ČjL Č1 odpadá (Bal)
4.B
1 Aj 4.B navíc Bor
1 Aj odpadá (Bor)
2 ČjL 4.B navíc Pan
2 ČjL odpadá (Pan)
3 M 4.B navíc Pan
3 M odpadá (Pan)
4 M 4.B navíc Pan
4 M odpadá (Pan)
5 Pří 4.B navíc Pan
5 Pří odpadá (Pan)
5.A
1 Tv 5.A navíc Brn
1 ČjL odpadá (Brn)
2 Tv 5.A navíc Brn
2 ČjL odpadá (Brn)
3 Tv 5.A navíc Brn
3 Aj odpadá (Brn)
4 Tv 5.A navíc Brn
4 M odpadá (Brn)
5.B
1 Tv 5.B navíc Sla
1 ČjL odpadá (Sla)
2 Tv 5.B navíc Sla
2 M odpadá (Sla)
7.A
7 Inf C7AB odpadá (Mik)
7 Tv Dív odpadá (Vít)
7.B
0 Pc Dív 7.B navíc Hud
0 Tv Dív odpadá (Vom)
2 ČjL supluje Hud (Vít)
7 Tv Dív TV navíc Vom
7 Inf C7AB INF navíc Mik
7 Pc Dív odpadá (Hud)
7 Inf C7AB odpadá (Mik)
8.A
4 D FY supluje Ren (Vít)
6 D odpadá (Ren)
8.B
1 Ov supluje Rač (Špi)
8 Ov odpadá (Rač)
9.A
0. - 8. les. Obecná absence třídy
9.B
0. - 8. les. Obecná absence třídy
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou